Gemak en comfort voor de klant

In de 50 jaar historie van de Notenkoning is onze visie op veel terreinen toonaangevend en vooruitstrevend gebleken. De aanschaf en grote investering van de 1e verkoopwagen was in de begin jaren 70 zeer innovatief. Hiermee kwam de waardering van onze klanten voor onze innovatie duidelijk tot uitdrukking. De gedachte dat een mooie presentatie, betere verkoopomstandigheden (aan 3 zijden afgesloten) en een optimale hygiëne met de aanschaf van een moderne rijdende verkoopwagen, beter en veel efficiënter te realiseren zou zijn, bleek dus van meet af aan een goede keuze. De in gebruik name van de eerste computerweegschalen op al onze locaties, waarbij de klant direct zijn aankopen op de kassabon kon terugzien, leverde direct veel vertrouwen op tussen klant en verkoper.

Inkoop van alleen kwaliteitsproducten

Ten aanzien van onze inkoop is kwaliteit van de producten altijd onze eerste prioriteit. Prijsafspraken worden pas gemaakt nadat de kwaliteit de allerbeste is die er op dat moment te koop is. Dat juist deze huisregel het vaak moeilijker maakt om de beste producten in te kopen, weerhoudt ons er niet van om altijd voor de beste kwaliteit te gaan. Ons streven is om, in nauwe samenwerking met onze toeleveranciers, in de landen van herkomst van de producten, de prioriteit te verschuiven van kwantiteit naar constante kwaliteit en een eerlijke prijs voor de boeren zelf. Dat de veranderende klimatologische omstandigheden en de toenemende grote wereldwijde vraag naar onze producten dit streven lijken te dwarsbomen is voor ons juist extra motivatie om deze visie telkens weer bij onze leveranciers op het netvlies te houden.

Duurzaamheid

De vraag naar biologische producten is momenteel duidelijk en prominent aanwezig bij de consument. Reeds een groot aantal jaren zijn wij als Notenkoning, vooruitlopend op deze huidige trend, bezig om deze visie bij alle belanghebbenden in de branche voor het voetlicht te krijgen. Zo worden er steeds kleine stappen in de goede richting gemaakt en zien wij het mede als onze taak om al onze producten langs die weg in te kopen. Ook hier geldt dat het in ieders belang is om duurzaam met de rijke opbrengst van deze aarde om te gaan en de toekomstige generaties ook te laten genieten van al het moois en lekkers wat de natuur ons biedt.